Vì sao nhớt qua nước, hiện tượng và cách khắc phục

Vì sao nhớt qua nước, hiện tượng và cách khắc phục

Nhớt và nướt, có 2 trường hợp, trường hợp 1 là Nhớt qua nước tức là nhớt làm mát bị rò rỉ qua nước làm mát, làm nước làm mát chuyển sang màu cà phê sữa. Trường hợp thứ 2 là Nước qua nhớt, tức là nước làm mát rò rỉ qua hệ thông bôi trơn làm nhớt trong cacte lẫn nước và cũng chuyển qua màu cà phê sữa.

Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu hiện tượng thứ nhất là Nhớt qua Nước:

- Hiện tượng: Bình nước phụ chuyển màu qua màu cà phê sữa, Hoặc thấy nhớt động cơ báo hết nhanh, hiển thị đèn báo thiếu nhớt trên đồng hồ taplo nếu không phát hiện sớm tại Bình nước phụ.

- Nguyên nhân và cách khắc phục: Có 3 nguyên nhân chính thường gặp:

1. Hỏng sinh hàn, sinh hàn bị thủng khiến nhớt từ sinh hàn lọt vào hệ thống làm mát làm cho nước làm mát bị lẫn nhớt nên có màu cà phê sữa _ Cách khắc phục: Thay sinh hàn

2. Hỏng Gioang quy lát, Hỏng gioăng quy lát có thể làm cho mất độ kín khiến cho nhớt dưới áp lực của bơm nhớt có thể tràn vào lỗ nước làm mát làm cho nước làm mát bị lẫn nhớt và chuyển màu cà phê _ Cách khắc phục: Thay gioang quy lát.

3. Nguyên nhân thứ 3 hiếm gặp hơn nhưng sẽ tốn tiền hơn, đó là nứt nắp quy lát khiến cho lỗ nhớt và lỗ nước thông nhau. Cách khắc phục: Thay lắp quy lát

Trên đây là một số nguyên nhân và hiện tượng, cách khắc phụ khi bị Nhớt qua nước. Rất mong giúp ích được quý khách hàng và nhận được đóng góp ý kiến hay hơn của quý khách. Trân trọng cảm ơn.


Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận


Hotline (24/7)

Khiếu nại, phản hồi

Bộ phận kinh doanh

Chăm sóc khách hàng

Hotline 0937.468.345