Giá xe Howo mới nhất

Giá Xe trộn bê tông Howo CIMC Thẩm Quyến 5 khối: 7xxtr 

Giá xe trộn bê tông Howo CIMC Thẩm Quyến 7 khối: 1,1xx tỷ

Giá xe trộn bê tông Howo CIMC Thẩm Quyến 10 khối: 1,2xx tỷ

Giá xe trộn bê tông Howo CIMC Thẩm Quyến 12 khối : 1,33x tỷ

Giá Xe trộn bê tông Howo CIMC Thẩm Quyến 5 khối: 7xxtr 

Giá xe trộn bê tông Howo CIMC Thẩm Quyến 7 khối: 1,1xx tỷ

Giá xe trộn bê tông Howo CIMC Thẩm Quyến 10 khối: 1,2xx tỷ

Giá xe trộn bê tông Howo CIMC Thẩm Quyến 12 khối : 1,33x tỷ

Giá xe trộn bê tông Howo 7 khối (Shunhunk) : 

Giá xe trộn bê tông Howo 10 khối (Shunhunk): 1,1xx tỷ

Giá xe trộn bê tông Howo 12 khối (Shunhunk): 1,1xx tỷ

Giá xe ben Howo 4 chân: 1,6xx tỷ

Giá xe ben Howo 3 chân: 1,4xx tỷ

Giá xe đầu kéo Howo 375: 1,1xx triệu

Giá xe đầu kéo Howo 420: 1,1xx triệu

 


Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận


Hotline (24/7)

Khiếu nại, phản hồi

Bộ phận kinh doanh

Chăm sóc khách hàng

Hotline 0937.468.345